Apporterings-trix

Apportering är ett mästerprov på samarbete. Det är en ganska lång beteendekedja och det är lättast att lära in den bakifrån.

Tävlingsapportering klass 1.

Hunden ska sitta på vänster sida. Föraren ger hunden föremålet, hunden håller det i ca 5 sekunder, och lämnar det sedan i förarens hand.

 1. Få upp ett intresse för apporten på samma sätt som du tränade target med staven. Så fort du tar fram apporten ska hunden söka sig till den, och följa den.
 2. Börja röra apporten i en jämn rörelse från hunden, uppmuntra hunden att följa den med nosen.
 3. De flesta hundar griper förr eller senare av sig själva om man håller inne lite med belöningen. Var från början noga med att hunden tar tag mitt på apporten. Lägg till kommando loss som belöningsord. Om loss betyder godis på väg släpper hunden direkt.
 4. När hunden tar apporten varje gång den presenteras börjar du belöna enbart när den drar. Vi lär hunden att dra för att den ska få ett fastare grepp, inte tugga, och hålla apporten precis bakom hörntänderna.
 5. När hunden drar när du har apporten i rörelse är det dags att börja stå still. Nu är det hundens uppgift att dra, inte din.
 6. Flytta in hunden till din vänstra sida, fortfarande stående. Växla mellan att du står still och att du rör dig sakta.
 7. Dags att hunden får sätta sig innan den får apporten. Träna hunden att hålla fast apporten i sittande ställning oavsett om du drar åt olika håll, eller är passiv.
 8. Nu kan du börja låta hunden bära apporten själv. Första gångerna släpper du inte helt, sedan får hunden bära själv. Ta alltid tag i apporten innan du säger loss så riskerar du inte att hunden släpper för tidigt. Belöna aldrig om hunden släpper apporten på golvet. Lägg till kommando apport precis innan hunden tar apporten.
 9. Utöka sakta till 10-15 sekunder. Överträna gärna genom att försöka “lura” hunden att släppa. Börja enkelt, gör det sedan svårare. En fulltränad hund släpper inte apporten förren du säger loss, oavsett om du sätter en grillad kyckling framför nosen.

Tävlingsapportering klass 2.

Hunden sitter på vänster sida. Föraren kastar föremålet ca 10 meter. Föraren kommenderar apport, hunden hämtar föremålet, sätter sig på vänster sida, och lämnar av i förarens hand på kommando loss. Hunden håller lika god fart till apporten som till föraren, griper rent utan att använda tassarna och tuggar inte på apporten.

 1. Vi har redan kommit mer än halvvägs efter ettans apportering. Sänk successivt handen som du lämnar apporten med tills både handen och apporten ligger på marken. Detta bör inte bereda några problem för hunden. Flytta dig sedan successivt upp i stående ställning, så att hunden får lyfta upp apporten till dig.
 2. Nu tränar vi att gå med apporten i munnen. Låt helt enkelt hunden gå fot med apporten i munnen, längre och längre sträckor. När hunden är säker kan du börja springa. Var observant på att hunden inte blir upphetsad och börjar tugga på apporten eller leka med den, i så fall bryter du direkt. I detta stadiet ska apporten behandlas varsamt! Träna svängar med apporten i munnen.
 3. Hunden måste vara säker på sitt kvar, och kunna göra ingångar utan handtecken. Sätt den med apporten i munnen. Ställ dig framför. Låt den göra en ingång med apporten i munnen. Upprepa många gånger, på längre och längre avstånd. Öka farten på hunden genom uppmuntrande rop och genom att själv springa baklänges och locka.
 4. Dags att börja sätta ihop allting. Låt hunden sitta kvar, gå ut ett steg och lägg apporten på marken. Gå tillbaka till hunden och kommendera apport. Lägg apporten längre och längre bort.
 5. Första gångerna du kastar apporten, håll i halsbandet så att inte hunden springer efter. När hunden sitter lugnt och tar kontakt kan du skicka den. Använd i början både röst och hand för att visa, handen kan du plocka bort ganska fort.

Sätt olika namn på olika apporter helt enkelt genom att byta ut “apport” mot “boll” eller “krokodil”. Öva in ett föremål i taget för att inte förvirra hunden. Jag läste om en labbe som kunde skilja på 162 olika leksaker...

Dirigera hunden till höger och vänster.

Du börjar med höger apport. Kontakt, visa tydligt med armen, och skicka “höger, apport”. Sedan likadant med vänster. När hunden är säker på båda separat kan du lägga ut båda samtidigt. Om hunden tar fel är det ingen katastrof, ingen belöning och gör om. Gör det lättare för hunden om den misslyckas två gånger på rad genom att flytta rätt apport närmare. Var TYDLIG med ditt kroppsspråk och kom ihåg att hunden måste ta kontakt innan du skickar så att den ser vart du pekar.

Städa.

Istället för att hunden lämnar av i din hand håller du fram en papperskorg som den får lämna av i. Träna inte detta med din tävlingsapport, det kan förvirra hunden. Jag använder t ex små bitar av näsdukar

12 aug 2014