Att tänka på vid problemlösning

Vad är ett problembeteende?

Det bestämmer du som hundägare.

Det finns ingen lag som säger att hundar inte får hoppa, tigga, vara i möblerna eller skälla. Ingen har rätt att kalla din hund ouppfostrad bara för att den inte uppfyller deras standard, det är din hund och du bestämmer hur du vill att ni ska leva tillsammans. Vill du att hunden ska ha en egen tallrik vid matbordet när ni äter middag, så är det inte automatiskt "fel". Kanske inte vanligt, men passar det dig och din hund så är det helt OK.

Mina hundar hoppar och delar ut glada pussar när jag kommer hem, sover i sängen, och äter ibland vid bordet (på golvet). För mig är det inte problembeteenden eftersom det inte utgör något problem i vårat liv.

Mina hundar är också oftast lösa eftersom de håller sig runt mig och kommer på inkallning, de jagar inte vilt, och de kan vara ensamma hemma utan att driva grannarna till vansinne. Detta är några av de saker som har varit viktiga för mig, och därför har jag lagt tid och energi på att träna korrekt beteende.

Fundera lite över vilka beteenden hos din hund som just du tycker är trevliga, och vilka du verkligen vill ändra på.

Alternativa beteenden

Det är sällan effektivt att förbjuda ett beteende rakt av. Om du säger "Nej, du får inte hoppa på besökare" så är det inte säkert att hunden väljer ett alternativ som du tycker bättre om: den kanske istället börjar nafsa eller skälla på besökaren.

Det är bättre att fokusera på vad man faktiskt VILL att hunden ska göra, och sedan lära den detta alternativa beteende ger bättre utdelning. T ex att gå till en filt och vänta på "varsågod att hälsa", eller sätta sig framför besökare, eller röra med nosen vid deras handflata. Inget av dessa alternativen går inte att utföra samtidigt som "hoppa", och problemet är löst.

Belöna det du vill ha, och undvik att belöna det du inte vill ha

Positiv förstärkning betyder, mycket förenklat, att vi belönar det beteende vi vill ha.

Genom att jobba med belöningar för korrekt beteende snarare än straffande av oönskat beteende ändrar vi hundens grundläggande motivation att utföra det vi inte gillar. Istället för att "vilja men inte våga" (som blir fallet om vi använder straff) så får vi en hund som av egen fri vilja väljer att göra något som vi har visat lönar sig bättre. Den är inte längre intresserad av att hoppa på besökaren, eftersom det helt enkelt lönar sig bättre att sätta sig framför och vänta på belöning i form av uppmärksamhet, vänliga ord, smekningar, lek, eller godbitar (beroende på vad just den hunden uppskattar).

Svårare är att se till att det som vi inte vill ha inte heller blir belönat...

Det kräver att vi tittar på vad hunden verkligen gör, och ännu viktigare vad den uppnår med sitt beteende. Istället för att fråga "Varför hoppar hunden på besökare?"  bör man fråga "Vad uppnår hunden genom att hoppa? Vad leder beteendet till?". Om beteendet upprepas så vinner hunden något på det. I största möjliga mån behöver vi identifiera vad hunden  upplever att den vinner, och eliminera detta. I exemplet med hoppande kan det vara så att hunden tycker att all uppmärksamhet är bättre än ingen, även om det är hårda ord och smäll på nosen.

Vi måste också vara medvetna om att beteenden som lönar sig ibland blir väldigt väl befästa hos en hund. Även om det bara är en chans på miljonen att man vinner på lotto så spelar tusentals människor varje vecka...Det betyder att vi måste vara konsekventa. Om vi verkligen vill få bort ett problembeteende så får det beteendet aldrig löna sig. Även om du har varit på semester i två veckor och saknat din hund, så får det ändå inte löna sig för hunden att hoppa på dig (även om du inget hellre vill än att överösa den med klappar). Rutinen måste vara densamma.

Förebygg istället för åtgärda

Problemen som jag tar upp är vanligt förekommande. Det är alltså ganska enkelt som nybliven hundägare att kunna förutse att risk finns för t ex koppeldragande, överdriven hälsning, skällande, tiggande, osv. Ändå är det många av oss som inte tar tag i dylika problem förrän de börjar växa över huvudet... Varje kapitel kommer att ta upp hur du kan träna förebyggande med din hund, för att undvika att problemet blir starkt eller dyker upp över huvud taget. Det är så mycket lättare att jobba med ett problem som inte är befäst, än med något som hunden har upprepat flera gånger dagligen i flera år! Som min pappa brukar säga: bättre att stämma i bäcken än att drunkna i ån.

En del av att förebygga är att jobba med sin hund enligt principen "fundera - planera - träna - utvärdera". Fundera över vad din hund egentligen gör och vilken metod du vill använda för att ändra beteendet. Planera din träning i detalj, både långsiktigt och pass för pass. Träna din hund. Tränar du inte spelar det ingen roll hur mycket du funderar och planerar, du får ändå inga resultat. Utvärdera din träning. Vad fungerade? Vad fungerade inte? Vad bör du göra likadant, och vad bör du ändra på? Genom att hålla på dessa fyra punkter förebygger du ineffektiv träning som blir frustrerande för både dig och hunden.

Aldrig för sent

Även om du nu har en hund som i hela sitt femåriga liv har skällt på grannens katt (vilket du tycker är ett jätteproblem) så bli inte nedslagen för att du inte förebyggt.  Även om det naturligtvis tar mer tid och träning, så är det långt ifrån omöjligt att komma tillrätta med något som är väl befäst. Även om din hund kanske aldrig blir 100% pålitlig när det gäller att låta katten vara ifred, så kan jag lova att problemet blir mycket mindre och enklare att hantera om du lägger energi på att börja träna. Se framåt, det är aldrig för sent att lära gamla hundar sitta!

Alla vägar leder till Rom

De tips och träningssätt som jag skriver om är långt ifrån de enda som finns. Jag beskriver upplägg som har passat hundar och hundägare som jag har jobbat med, som har en god grund i beteendevetenskapen, och jag väljer att träna hundar på ett sätt som utesluter våld i alla former. Jag hoppas att du kan ta avstamp i de råd jag ger och kombinera med de kunskaper du redan har, och på så sätt hitta ett träningssätt som passar just dig och din hund. Framför allt så hoppas jag på att kunna ge lite inspiration och nya infallsvinklar, så att du känner dig motiverad att jobba med din hund. Lycka till!

12 aug 2014